Kalendar rada za školsku 2017/2018. godinu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Aplikativni softver, distribucija programskih sadržaja, virusi i antivirusi

Aplikativni softver i distribucija programskih proizvoda, virusi – preuzmi prezentaciju

Operativni sistemi i sistemski softver

Softver-operativni sistemi i sistemski softver – preuzmi prezentaciju

Hard disk, CD, DVD, fleš, kartice, monitori, . . .

Hard disk kartice monitor … – preuzmi prezentaciju

Časovi 7 i 8

Matična ploča, memorija, magistrala, . . .

Maticna ploca memorija magistrale – preuzmi prezentaciju

Časovi 5 i 6

Struktura i princip rada računara

Struktura i princip rada racunara – preuzmi prezentaciju

Časovi  3 i 4

Informacija i informatika

Informacija i informatika – prezentacija

Uvodni časovi 1 i 2